GÖNDERİ HAZIRLAMA
karayol

Karayolu Hizmeti

Günümüzde taşımacılık alanında en çok tercih edilen kara yolu taşımacılığıdır çünkü kara yolu taşımacılık güvenilirdir, hem yaygın olarak kullanılır hem de daha fazla yükün taşınmasını sağlayabilmektedir. Bir ev taşınmasından, bir fabrikanın taşınmasına kadar her tip taşımacılık kara yolu taşımacılığıyla gerçekleşmektedir. Gerek kolaylık acısından gerek fiyat acısından daha cazip olan karayolu taşımacılığı bu sektörde kullanımı en yaygın taşıma şeklidir.
Oldukça esnek olan bu taşımacılık türünde yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi, kısa sevk süreleri gibi sebepler tercih edilme nedenidir. Kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönlerindendir.
Karayolu taşımacılığı küçük yüklerde havayolu, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu ile rekabet etmektedir. Ancak esnek ve çok yönlü kullanıma açık olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır. Başka bir deyişle, diğer ulaştırma sistemlerinin katkısına ihtiyaç duyulmaksızın taşıma kapıdan-kapıya yapılabilmektedir.

Avantajları
Karayolu taşımacılığının en önemli avantajı düşük miktardaki ürünlerin kısa ve orta mesafelerde esnek ve hızlı bir biçimde taşınmasına olanak vermesidir. Böylece firmalar sipariş bazlı çalışmanın getirmiş olduğu “Just in Time” teslimatlar yapabilme olanağı sağlamaktadırlar.
Ayrıca karayolu taşımalar ile limanlarda yaşanacak bekleme süreleri bypass edilmekte ve ürünlerin doğrudan müşterilerin depolarına teslimatı sağlanabilmektedir. Kara yolunda da ürünler tıpkı deniz yolu taşımalarında olduğu gibi güven içerisinde alıcılara ulaştırılabilmektedir.
Terminal gereksinimi genellikle azdır.
Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya taşımacılıkta en elverişli yoldur.
Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.
Hızlı servis olanağı sağlar.
7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme ve yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar.
Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme özelliğine sahiptir
Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski
Kısa mesafede daha verimli ve ekonomiktir
Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme
Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin / taşıyıcının kontrolünde olması
Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması
Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme